Ręczne i bramkowe wykrywacze metali GARRETT do kontroli osobistej - L.TECH Rzeszów

   

      L.TECH - GARRETT - Wykrywacze metali, ręczne i bramkowe do kontroli osobistej

   

  

  


Kontakt: info@bezpiecznie.com , tel/fax: 17 852 00 37     Nowy cennik promocyjny - Cennik wykrywaczy SECURITY


 

  

 
 GARRETT PD 6500i

Garrett Magnascanner PD 6500i jest zaawansowanym technicznie, sterowanym mikroprocesorem wykrywaczem metalu, o doskonałych parametrach detekcyjnych oraz identyfikacyjnych. Jest uniwersalnym i łatwym w przenoszeniu detektorem bramkowym. W razie konieczności może być obsługiwany zdalnie (np. za pośrednictwem pilota-), a także może być zasilany z baterii akumulatorów.

Posiada on zwiększone i wydłużone pole detekcji, które obejmuje kilka obszarów pionowych i poziomych. PD 6500i może wykryć broń w obrębie 33 odrębnych obszarów lokalizacji. Zwiększona liczba obszarów detekcji znacząco zwiększają przepustowość bramki ( do 60 osób na minutę), precyzyjnie wskazując miejsce wymagające dodatkowego przeszukania. Rozróżnieniu podlegają różne przedmioty niedozwolone, zaś w zależności od wybranego programu i nastaw czułości pomijane są przedmioty dozwolone. Nie są sumowane sygnały z wielu celów.

Zakres detekcji obejmuje obszar od podłogi do górnej poprzeczki detektora.

Wskaźnik linijkowy oraz sygnalizatory gotowości i alarmu wykonane są z diod świecących o dużej jasności, dzięki czemu są widoczne z daleka i ułatwiona jest interpretacja wskazań. Sygnalizacja świetlna umieszczona po stronie wejściowej bramki, sygnalizuje czy badana osoba może przejść czy nie.

Diody świecące umieszczone na obu panelach bocznych od strony wyjściowej obejmują głównych 11 obszarów, które umożliwiają operatorowi precyzyjne ustalenie lokalizacji wykrytego obiektu. (Pinpoint detection) Przykładowo: czy jest umiejscowiony po prawej lub lewej stronie ciała, w jego centrum, czy też w okolicy głowy bądź stóp. Oznacza to,iż wykrywacz broni i metali model PD 6500i lokalizuje cel wg jego względnej wielkości oraz wg jego położenia. Szerzej opis wielostrefowości wykrywacza na stronie następnej.

Wyświetlacz LCD, zlokalizowany na górnym panelu, podświetlony w celu łatwiejszego odczytu, podaje dane obejmujące proces strojenia oraz dane w uzyskiwane w trakcie pracy detektora. Obejmują one: wybrany program, nastawy czułości, wybór opcji i zgłaszane ewentualnie usterki (podaje kody błędu), gotowość do pracy (wspomagająco również sygnalizują ją diody na wejściu).

Na wyświetlaczu pojawiają się także informacje dotyczące instrukcji oraz funkcji sterujących, a także liczba zbadanych osób.

Wygodny, podwójny system kodowania ochrania zaprogramowane ustawienia i eliminuje konieczność używania klucza do panelu sterowania. Zaprogramowane ustawienia są również zabezpieczone nieusuwalną sekwencją kodową, która umożliwia osobie nadzorującej wykrycie wszelkich prób nieuprawnionego dostępu, bez względu na to czy przebiegały on z powodzeniem czy bez. Dodatkowo o takich próbach informuje oddzielny alarm. Każde uruchomienie bramki poprzez naciśnięcie przycisku OPERATE na klawiaturze rozpoczyna procedurę samotestowania urządzenia. Dodatkowo, w trakcie pracy, układ nadzoru informuje o nieprawidłowościach w działaniu.

Inne cechy detektora Magnascanner PD6500i obejmują wyjątkową czułość, stabilność nastaw i odporność na zakłócenia (w tym na przemieszczające się obiekty metalowe, pole elektromagnetyczne i fale radiowe).

Specjalna korelacja z wbudowanym czujnikiem IR redukuje do minimum fałszywe alarmy.

Wszystkie układy elektroniczne wbudowane są w górny panel, co eliminuje problemy często występujące w przypadku pulpitów podłączonych za pomocą przewodów.

Detektor ma jednocześnie budowę modułową co znacząco ułatwia jego bieżącą konserwację i ewentualne naprawy.

Detektor firmy Garrett model PD 6500i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa publicznego.

Jest bezpieczny dla osób z rozrusznikami serca, kobiet w ciąży, nie wywiera negatywnego wyplywu na nośniki magnetyczne. Jest w pełni zgodny z polskimi normami.

 

 

 

 

1. Temperatura otoczenia:

od -20 do + 70 stopni Celsjusza

2. Wilgotność powietrza:

do 95 %, nieskondensowane

3. Wymiary:

przestrzeń przejścia:

szerokość: 0,76 m

wysokość: 2,00 m

głębokość: 0,57 m

4. Waga:

52,1 kg

5. Pobór mocy:

5 Watt,

6. Sygnalizacja alarmu:

6.1.       świetlna-podwójna: /LCD/-z informacją o wzglednej wielkości przedmiotu wyzwalającego alarm/

6.2.       33 strefowy wyświetlacz diodowy-pozycjonometr celu-niezależny dla różnych obiektów umieszczony na obu panelach.

dźwiękowa /modulacja i głośność regulowane/

7.Programy detekcyjne:

ilość programów standardowych: 20; /skala czułości 1-200 dla każdego programu/w tym 6 specjalnych programów dla przemysłu 

wewnętrzna nieusuwalna pamięć nastaw /przechowywanie konfiguracji/

regulowana czułość niezależnie dla poszczególnych stref  ( +/- 15%)

pełna separacja przedmiotów dozwolonych i niedozwolonych

chronione indywidualnym kodem dostepu / 2 poziomy uprawnień/

kalibracja według wzorów programowych lub zadanych

wyświetlanie kodów błędów połączone z automatyczną samodiagnostyką,

automatyczna synchronizacja z innymi detektorami /do 16 szt w ciągu/

regulowana filtracja zakłóceń zewnętrznych /x-ray, CCTV, etc./

8. Konstrukcja:

modułowa budowa detektora, układ elektroniczy zintegrowany z wykrywaczem-brak elementów zewnętrznego połączenia, powłoki odporne na

uszkodzenia, mechaniczne zabezpieczenie dostępu do układu elektronicznego, przystosowany do pracy ciągłej

9. Licznik statystyczny:

z możliwością kontrolowanego zerowania; odczyt ilości przechodzących osób lub ilości alarmów

10. Urządzenia dodatkowe:

podstawy stabilizujące

11. Urządzenia opcjonalne:

zdalna przewodowa konsola sterujacąca na odległość oraz pilot;

współpraca z zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi /wyjścia N/C, N/O/ np. zamki, kontrola dostępu, CCTV

port RS 232 lub 495 do łączności z siecią komputerową

zintegrowana konsola środków technicznych ochrony klasy PC

wózek transportowy typu Magna Dolly (specjalna konstrukcja do bramowego wykrywcza metali)

akumulatorowy moduł podtrzymania zasilania; /do 8 godzin/  

12. Dodatkowe kryteria techniczne:

stabilność-obsadzenie z możliwością montażu przy użyciu 2 śrub z kołkami rozporowymi do każdego panela (4 pkt-y stałego montażu);

łatwość obsługi-przejrzyste przyciski dialogowe, wyświetlanie bieżąco wykonywanych funkcji na przejrzystym wyświetlaczu, zmiana parametrów wg określonych programów (zdefiniowane cele), instrukcja obsługi prowadząca krok po kroku;

łatwość montażu i demontażu (czas montażu do 15 minut), budowa modułowa, niezależne wyprowadzenie zasilania z obu stron wykrywacza (w obu panelach) i od góry ;

czytelne wskaźniki (jasnoświecące diody określające dokładnie położenie niebezpiecznego przedmiotu-patrz wielostrefowość wykrywacza,

podświetlany wyświetlacz LCD z informacją o m.in. ilości przechodzących osób)

stabilność parametrów-zadana czułość oraz program nie ulegają zmianie w czasie

strefy wykrycia ( 18 podstawowych, 15 wspomagających), niezależna regulacja czułości w poszczególnych strefach (+/-15%);

sygnalizacja akustyczna (regulowana modulacja i głosność), wizualna (pełna, jasnoświecące diody odpowiadające strefom wykrycia) oraz w głównym module wyświetlanie komunikatów Gotowość/Alarm, Względna Wielkość Przedmiotów

łatwe szkolenie obsługi (materiały w języku polskim, demonstracja, ćwiczenia ze zmiany parametrów i kalibracji do zadanych celów)

 

 

strona startowa - mapa strony

www.bezpiecznie.com - www.bezpiecznie.com/gps/gps.htm - www.bezpiecznie.com/motorola/motorola.htm

www.easyloc.republika.pl - www.nasze-hobby.pl - www.sztachetydrewniane.republika.pl 

www.logopeda-rzeszow.pl - www.logopeda-rzeszow.pl/logopedzi.htm

www.alkomat.com - www.alkomat.com/oferta.htm 

www.wykrywacze.net - www.wykrywacze.net/index2w.htm - www.garrett.wykrywacze.net

www.bezpiecznie.com - www.bezpiecznie.com/gps/gps.htm - www.bezpiecznie.com/cbradio/cbradio.htm

www.bezpiecznie.com/apteczki/apteczki.htm - www.bezpiecznie.com/foteliki/foteliki.htm 

www.alkotech.pl - www.alkotech.pl/pl,category,144355,foteliki.html - www.alkotech.pl/pl,category,144357,cb,radio.html